فرهنگ وان لوک - رایانه و اطلاعات

فرهنگ وان لوک

جمعه 24 بهمن‌ماه سال 1393


وان لوک نام(One Look Dictionaries) ابر فرهنگ پیوسته در شبکه جهانی وب است که از طریق آن می توان به طور رایگان در 1061 فرهنگ معتبر در وب که حاوی بیش از 19633000 واژه برای جستجوی لغات و اصطلاحات می باشد، پرداخت. (www.onelook.com)


  

این سایت فرهنگ لغات وابسته به اکسفورد است. دارای لینک‌ها و پیوند‌های بسیار مفید است. این فرهنگ لغات آنلاین دارای ترجمه عبارت و لغات در همه فرهنگ لغات آنلاین است. هم چنین این سایت به شما اجازه می‌دهد سایر فرهنگ لغات آنلاین را جستجو کرده و از آنها استفاده کنید.

 این سایت با توضیحات ساده‌ای که در زمینه نوع جستجوی لغات داده است به شما کمک می کند، به نحوه صحیح و سریع‌ به نتیجه مطلوب برسید. این سایت قبل از هر چیز زبان ترجمه مبدا و مقصد را از شما می‌پرسد و بعد از آن شروع به جستجو می کند. پایه این فرهنگ، لغات انگلیسی است.

درصورتیکه می خواهید به سرعت به زبان وجنبه های گوناگون کلمات مسلط شوید این ابرفرهنگ کمک موثری است. به شرط اینکه درمقابل وسوسه استفاده از دیکشنری انگلیسی به فارسی گوگل مقاومت کنید.


روش جستجوی ساده

درابتدا کلمه عبارت یا نمونه خودرا درجعبه خالی جستجو تایپ کنید. برای اینکار می توانید از یکی از نمونه های زیربرای درجه واژه موردنظرخود استفاده کنید. 

دراینجا مثال مورد جستجو bluebird است. همانطور که درجدول زیر ملاحظه می کنید از علامت  ستاره علامت سوال ودونقطه می توانید استفاده کنید. 

نمونه جستجوها:

bluebird

تعاریف کلمه bluebird را ارائه می دهد.

blue*

کلمه یا عباراتی را که با  blue آغاز می شود می یابد.

*bird

کلمه یا عباراتی را که با  bird آغاز می شود می یابد.

bl????rd

کلماتی را می یابد که دوحرف bl درآغاز و دوحرف rd درپایان و چهار حرف در میان دارد. 

bl*:snow

کلماتی را می یابد که با bl آغازمی شود ووابسته  ومرتبط به snow است.

bl*:adjective

تمام صفت هایی که با bl آغاز میشود را می یابد.

*:snow or :snow

تمام کلماتی را می یابد که وابسته  ومرتبط به snow است.

*:winter sport

تمامی واژه هایی را می یابد که به مفهوم  winter sport   است.

**winter**

عبارت هایی را می یابد که درآنها کلمه winter بکار رفته است.

expand:nasa

کلیه عبارت هایی را می یابد که مخفف آن n.a.s.a. می شود.

پس ازتایپ واژه با یکی از روش های فوق، دکمه اینتررا بفشارید.

 

دراینجا کلمه bluebird جستجو شده و درزیرجعبه جستجو اظهارشده که در33 فرهنگ لغت باشرح انگلیسی این کلمه بکاررفته است. لیست فرهنگ ها به تفکیک موضوعات: عمومی، کامپیوتر، پزشکی، متفرقه، اصطلاحات عامیانه ، وفناوری آورده شده است. 

 

بنابرنیازمی توانید فرهنگ لغتی دریک حیطه موضوعی را انتخاب کنید. وان لوک حتی در تزاروس ها ، اصطلاحنامه ها ودانشنامه ها (دایره المعارف ها) نیزجستجو می کند.

اصطلاحنامه یا تزاروس مجموعه ای از واژگان کنترل شده و منظم است. واژگان کنترل شده زیرمجموعه ای از زبان اصلی است مشتمل بر اصطلاحات خاص. 

وظیفه اصطلاحنامه تهیه نقاط دسترسی مؤثری است که از طریق آن نقاط موضوع موردنظر بازیابی می شود. 

پس از فشاردکمه اینترسمت راست صفحه وان لوک دو فرهنگ لغت مک میلان و  وردنت باز می شود. درآنجا کلمه کاوش شده از نظردستورزبان و مفهوم شرح داده می شود. با کلیک روی آیکون بلند گو تلفظ آنرا هم خواهید داشت. اگر فرهنگ لغت خاصی موردنظرتان نیست وفقط نیاز به توضیحات بیشتر دارید روی گزینه More کلیک کنید. یکباردیگر گزینه More را بفشارید تا وارد تزاروس شوید :

 

  

عبارت های دارای کلمه مورد جستجو

درپایین صفحه وان لوک کادری وجوددارد که  (Phrases that include)کلمه موردنظر شما را دریک عبارت نشان می دهد. به این ترتیب علاوه بر اینکه با جایگاه کلمه درمیان کلمات دیگر وبا عبارت هایی که کلمه موردنظر شما در آنها بکار رفته آشنا می شوید با کلیک برروی آن عبارت می توانید جستجوی دیگری را انجام دهید.

 

کلمات وابسته 

درکادرفوق درمقابل Words similar to کلمات وابسته ارائه می شود.کلمه وابسته اصطلاحی است که با اصطلاح برگزیده به نوعی ارتباط دارد. مشابه  هم خانواده و درمجموع کلماتی که در یک راستا هستند وابسته تلقی می شوند. به عبارتی کلمه وابسته کلمه ای است که باذکر یک کلمه کلمه دیگری درذهن نقش می بندد.

 گزینه بازخورد وانلوک 

گزینه بازخورد فرهنگ لغت وانلوک (OneLook's reverse)  را بفشارید تا وارد صفحه مربوط به آن شوید. 

مفهومی را که می خواید جستجوکنید در جعبه مقابل عبارت Describe concept here تایپ کنید. و دکمه Find words را کلیک کنید تاجستجو انجام شود.  فرهنگ لغت معکوس وانلوک توصیفی از مفهوم موردنظرتان را به شما ارائه می دهد ولیستی از لغت ها وعبارت های درارتباط با مفهوم مورد نظر شما را ارائه می دهد. توصیف می تواند چند کلمه ، یک عبارت یا جمله، یک پرسش ویا حتی یک کلمه باشد. وبنابراظهار مدیران سایت دریک کلمه بهترین نتیجه را به شما ارائه می دهد. دراغلب موارد لیستی از مربوط ترین عبارت ها را با بیشترین مشابهت نمایش میدهد.

موارد کاربرد بازخورد وانلوک

یافتن کلمه ای که مفهوم وتعریف آنرا می دانید؛ مانند:

 when cancer spreads through the body

 


کاوش مفاهیم مرتبط؛ مانند: baseball

 


ایجاد لیستی از کلمات یک گروه؛ مثل:

large birds, green fruit, Canadian authors


پاسخ به سوالات شناسایی عمومی؛ مانند:

What is the capital of Vietnam

What is the longest river in the world


حل جدول کلمات متقاطع یا کلماتی که فقط بعضی از حرف هایش را می دانید؛ مانند: 

l*ch*:fruit


گزینه سفارشی سازی 

بااستفاده ازگزینه سفارشی سازی (Customize )می توانید تنظیمات وانلوک را خود انجام دهید.


باکلیک گزینه تغییرلوگو (Change logo) می توانید لوگوی وان لوک را تغییردهید.

نتایج جستجو به صورت پیش فرض چگونه نمایش داده شود؟

فشرده؛ یا طولانی(شامل توضیحات دیکشنری)


کدام گروه موضوعی از فرهنگ لغت ها در ابتدای نتایج نمایش داده شود: 

عمومی ، هنر، تجارت، پزشکی، مذهب، علوم، اصطلاحات عامیانه، ورزش، فناوری.


هنگامی که روی یک دیکشنری کلیک می کنید صفحه جدید چگونه بازشود؟

روی صفحه قبلی؛ دریک تب جدید؛ یک کادرجدید درهمان صفحه قبلی بازشود.

تعاریف سریع واجمالی کلمه موردنظردر کجا ظاهرشود : 

سمت راست ؛ سمت چپ ؛ هیچ کجا

منظور دیکشنری های مک میلان و وردنت است که درحالت پیش فرض سمت راست صفحه دیده می شود. 

لیست کلمات مرتبط ووابسته وعبارت ها در کجای صفحه ظاهرشود:

بالای نتایج جستجو ؛ پایین ؛ همراه تعاریف سریع ؛ هیچ کجا.

اگر می خواهید با استفاده از مبایل از وانلوک استفاده کنید بهتراست آنرا به بالای صفحه منتقل کنیدتا دردسترس تر باشد.

به طور پیش فرض جستجوی خودرا به چه زبانی محدود می کنید؟

تعریف های  انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی؛ ایتالیایی؛ اسپانیایی؛ چینی؛ یا فرهنگ های ترجمه؛ همه فرهنگ ها.

جستجوی الگوها (جستجو با نویسه های عام wildcards) چگونه درابتدا نشان داده شود.

تمام موارد مشابه ؛ 

کلمات وعبارت های رایج که حداقل در چهار دیکشنری یافت می شوند. 

فقط کلمات رایج مانند بالا اما بدون عبارت ها.

درجستجوی الگوها (جستجو بانویسه های عام) علامت سوال می تواند جایگزین چه مواردی باشد:

هرنوع حرفی حتی فاصله بین حرف ها؛

فقط حرف ها.

آیا اگهی های تبلیغاتی نمایش داده شود ؟

بله ؛ خیر.

یک رنگ برای زمینه صفحه وانلوک انتخاب کنید.

درنهایت گزینه زیر را کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود.

Click here to save these settings

  فوتبال والیبال هنرپیشه فیلم سریال    فوتبال والیبال هنرپیشه فیلم سریال    فوتبال والیبال هنرپیشه فیلم سریال    فوتبال والیبال هنرپیشه فیلم سریال   فوتبال والیبال هنرپیشه فیلم سریال   

برچسب‌ها: وان لوک، onelook، فرهنگ لغت
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.