آزمون ۱۳۸۸ترم اول۵فصل اول کتاب آموزش جستجو در وب و... - رایانه و اطلاعات

آزمون ۱۳۸۸ترم اول۵فصل اول کتاب آموزش جستجو در وب و...

چهارشنبه 20 آبان‌ماه سال 1388

پرسش های چهار گزینه ای فصل1 : مبـانی اینترنت

 

1) ۱-اینترنت چیست؟

‌أ)   اینترنت شبکه ای از کامپیوترهای متصل به هم است که ازطریق خط  ارتباط برقرار می نمایند.

‌ب) ساختار غیر فیزیکی است که کامپیوترها را به یکدیگر متصل می کند.

‌ج)  اینترنت  اتصال شبکه ها به یکدیگر است.

‌د)  اینترنت نامی است برای سیستمی گسترده وجهانی شامل مردم، اطلاعات، وکامپیوترها.

2) ۲-آی اس پی چیست؟

‌أ)   شماره تماس با اینترنت که ISP برای مشتریان در این شرکتها در اختیار کاربر قرار می دهد، یک شماره تلفن نباید باشد چون هزینه تلفن زیاد می شود.

‌ب) شرکت هایی که خدمات اینترانتی را انجام می دهند.ISP ها (Internet service provider) دو دسته هستند.

‌ج)  شرکت هایی که خدمات اینترنتی ارائه می کنند (Internet service provider) نام دارند که به اختصار آن را ISP می نامند.

‌د)  همه موارد فوق صحیح هستند.

3) ۳-شکستن داده ها به بسته ها (Packets)چه فوایدی دارد؟

‌أ)   دریک زمان ازهمان خطوط ارتباطی برای کاربران متفاوت بسیاری استفاده می شود.

‌ب) درهنگام رخ دادن خطایی کوچک درانتقال، به جای انتقال کل پیام فقط نیاز به ارسال مجدد بسته ای منفرد خواهد بود.

‌ج)  سرعت کلی اینتر نت را افزایش می دهد.

‌د)  همه موارد فوق صحیح هستند.

4) ۴-میم چیست؟

‌أ)   دراینترنت هرسند یک آدرس منحصر به فرد دارد که میم یا URL نامیده می شود.

‌ب) میم مکان نمای یگانه مرجع است که URL یا Universal Resource Locations نام دارد.

‌ج)  دراینترنت شیوه آدرس دهی سایت ها، تابعی ازروش ذخیره سازی اطلاعات آن سایت است.

‌د)  میم یکی از حروف الفباست که دراینترنت نیز کاربرد دارد.

5) ۵-مودم (Modem) چیست؟

‌أ)   سرعت مودم یا نرخ باند بر حسب بیت بر ثانیه سنجیده می شود.

‌ب) ابزاری که امکان تبدیل اطلاعات دیجیتال به آنالوگ و برعکس را برای کامپیوتر فراهم می آورد.

‌ج)  دو نوع مودم اصلی وجود دارد: مودم داخلی ، مودم خارجی؛ Modulator و Demodulator .

‌د)  همه پاسخ ها صحیح است.

پرسش های چهار گزینه ای فصل2 : جستجوگرهای وب

6) ۶-موتور جستجوگر چیست؟

‌أ)   موتور جستجوگر سایتی است که برای کمک به کاربران در یافتن اطلاعات موجود در سایت های دیگر طراحی شده است.

‌ب) موتور جستجوگر با گرفتن عبارتی مختصر، کاربر را با تعدادی از سایت ها روبرو میکند که به موضوع مورد علاقه او مرتبط نمیباشند.

‌ج)  آمارها نشان می دهند که افراد بسیاری سفر در دنیای وب را با موتورهای جستجوگر آغاز میکنند.

‌د)  همه پاسخ هامی تواند صحیح باشد.

7) ۷-موتورهای جستجوگر چگونه از میان میلیونها صفحه وب به پاسخ مورد نظر میرسند؟

‌أ)   الگوریتم، مجموعه ای از دستورالعمل هاست که موتور جستجوگر با اعمال آنها بر پارامترهای صفحه های موجود در پایگاه داده اش، تصمیم می گیرد که صفحه های مرتبط را چگونه در نتایج جستجو مرتب کند.

‌ب) آنها یک مجموعه از قوانین ودستورالعمل ها را دارند که الگوریتم نامیده میشود. بااستفاده از الگوریتم اینکار را انجام می دهند.

‌ج)  الگوریتمهای مورد نظر برای هر موتور جستجویی خاص و تقریباً سری هستند.

‌د)  همه پاسخ هامی تواند صحیح باشد.

8) ۸-بخش های مجزای یک موتور جستجوگربه ترتیب عبارتند از:

‌أ)   Spider یا عنکبوت؛ Crowler یا برنده ؛Indexer یا بایگانی کننده؛ Database یا پایگاه داده.

‌ب) Spider یا عنکبوت؛Indexer یا بایگانی کننده؛ Database یا پایگاه داده؛Ranker یا سیستم رتبه بندی.

‌ج)  Spider عنکبوت؛ Crawler برنده ؛Indexer ایگانی کننده؛ Database پایگاه داده؛Ranker یستم رتبه بندی.

‌د)  Spider یا عنکبوت؛ Crawler یا خزنده ؛Indexer یا بایگانی کننده؛ Database یا پایگاه داده؛Ranker یا سیستم رتبه بندی.

9) ۹-اصلاح کننده (Modifier) چیست؟

‌أ)   اصلاح کننده(Modifier)علامتی است که موتور جستجو را وادارمیکند با کلمه ای که درست بعد از آن قرار داردرفتارخاصی داشته باشد.

‌ب) اصلاح کننده(Modifier)علامتی است که موتور جستجو را وادارمیکند با کلمه ای که درست قبل از آن قرار داردرفتارمناسبی داشته باشد.

‌ج)  اصلاح کننده(Modifier)علامتی است مثل : AND,OR,NOT

‌د)  اصلاح کننده(Modifier)علامتی است مثل : AND,OR,NOT, + , _ , ~

م   ۱۰-محدودیت های  راهنماهای موضوعی نسبت به موتورهای جستجورا ذکرکنید.

‌أ)   روزآمد نبودن اطلاعات؛نیاز به آگاهی از ساختار سلسله مراتب موضوعی علوم؛ کیفیت بهتر اطلاعات.

‌ب) دسترسی بهتر به اطلاعات  مرتبط؛صرف زمان کمتر برای دسترسی به اطلاعات؛ سهولت  بازیابی اطلاعات.

‌ج)  پوشش کم اطلاعات موجود در وب؛ روزآمد نبودن اطلاعات؛نیاز به آگاهی از ساختار سلسله مراتب موضوعی علوم.

‌د)  دسترسی بهتر به اطلاعات  مرتبط؛صرف زمان کمتر برای دسترسی به اطلاعات؛ کیفیت بهتر اطلاعات.

پرسش های چهار گزینه ای فصل3 : مرورگر وب

     ۱۱-هنگامی که برروی آیکن اینترنت اکسپلورر(IE)  کلیک می کنید، چه اتفاقی می افتد؟

‌أ)   مرورگر متوجه ارتباط کاربر با اینترنت میشود کاربر را به سرور رهنمون می سازد. یک کپی از صفحه آغازین رابه کامپیوتر کاربر انتقال می دهد.

‌ب) مرورگر کاربر را به سرور رهنمون می سازد. صفحه آغازین رابه کامپیوتر کاربر انتقال می دهد.

‌ج)  مرورگر صفحه آغازین رابه کامپیوتر کاربر انتقال می دهد. متوجه ارتباط کاربر با اینترنت میشود

‌د)  هیچ اتقاقی نمی افتد اما یک صفحه باز می شود.

      ۱۲- نوسازی صفحه (Refresh) به چه صورت هایی امکان پذیر است؟

‌أ)   فشار دکمه نوسازی موجود در نوار ابزار؛ فشار دکمه F5

‌ب) فشار دکمه F5 ؛ فشار دکمه های Ctrl+F5 ؛ فشار دکمه نوسازی موجود در نوار ابزار

‌ج)  فشار دکمه F5 ؛ فشار دکمه های Shift+F5 ؛ فشار دکمه نوسازی

‌د)  فشار دکمه F4؛ فشار دکمه های Shift+F4  ؛ فشار دکمه نوسازی موجود در نوار

     ۱۳ - دربحث رنگ پیوندهای اینترنت اکسپلورر گزینه Hover چه نقشی دارد؟

‌أ)   Hover همان هاورکرافت است که شناور در آب می باشد.

‌ب) Hover درصورت فعال نبودن ، رنگ پیوندها را درلحظه کلیک ماوس تغییر می دهد.

‌ج)  Hover درصورت فعال بودن ، رنگ پیوندها را درلحظه اشاره ماوس تغییر می دهد.

‌د)  Hover درصورت فعال بودن ، رنگ پیوندها را درلحظه کلیک ماوس تغییر می دهد.

     ۱۴- تنظیمات امنیتی برنامه IE با کمک کدام برگ نشان صورت می گیرد؟

‌أ)   برگ نشان  Security در کادر محاوره ای Internet option

‌ب) برگ نشان  Privacy در کادر محاوره ای Internet option

‌ج)  برگ نشان  Content در کادر محاوره ای Internet option

‌د)  برگ نشان های Content , Privacy , Security

    ۱۵- درهنگام ذخیره سازیاطلاعات کامل ترین گزینه Save as type   کدام است؟

‌أ)   Webpage, complete(*.htm;*.html)

‌ب) Web Archive, complete(*.htm;*.html)

‌ج)  Webpage, HTML only(*.htm;*.html)

‌د)  Text File, complete(*.txt;*.html)

پرسش های چهار گزینه ای فصل4 : موتور جستجوگر گـوگل

    ۱۶-عبارت Star Wars Episode I را در گوگل چگونه جستجو می کنید؟

‌أ)   Star Wars Episode I

‌ب) "Star Wars Episode I"

‌ج)  Star Wars Episode +I

‌د)  گزینه های دوم وسوم صحیح است.

   ۱۷-  برخی ازفیلدهایی که از طریق آنها میتوان به جستجوی اطلاعات درموتور جستجوی گوگل پرداخت، عبارتند از:

‌أ)   intitle: ,  inurl:  ,  inlink:  ,  insite:  ,  inrelated:

‌ب) title: ,  url:  ,  link:  ,  site:  ,  related:

‌ج)  intitle: ,  inurl:  ,  link:  ,  site:  ,  related:

‌د)  intitle: ,  inurl:  ,  link:  ,  insite:  ,  related:

    ۱۸- عبارت this exact wording or phrase در جستجوی پیشرفته گوگل برابر کدام یک از عملگرهاست؟

‌أ)   بعلاوه(+)

‌ب) گیومه("")

‌ج)  AND

‌د)  گاهی بعلاوه(+) وگاهی گیومه("")

     ۱۹- گزینه Cached درنتایج جستجوی گوگل چه کار بردی دارد؟

‌أ)   اگر با کلیک روی عنوان سایت یا آدرس سایت، قادر نیستید محتویات آنرا ببینید، می توانید با کلیک روی گزینه Cached یا نسخه ذخیره شده، همان سایت را از روی سِروِر گوگل ببینید.

‌ب) اگر با کلیک کردن بر روی عنوان سایت ، قادر نیستید که محتویات آنرا ببینید، می توانید با کلیک بر روی گزینه Cached یا نسخه شبیه به آن، شبیه سایت را از روی سِروِر گوگل ببینید.

‌ج)  اگر با کلیک کردن بر روی عنوان سایت ، قادر نیستید که محتویات آنرا ببینید، می توانید با کلیک بر روی گزینه Cached یا نسخه ذخیره شده، شبیه سایت را از روی سِروِر گوگل ببینید.

‌د)  اگر با کلیک بر روی عنوان سایت و یا آدرس سایت، قادر نیستید محتویات آنرا ببینید، می توانید با کلیک بر روی گزینه Cached ، همان سایت را از روی سایت ببینید.

پرسش های چهار گزینه ای فصل 5 : موتور جستجوگر یاهـو

      ۲۰-پست الکترونیکی(E-mail) چیست ؟

‌أ)   E-mail امکان دسترسی به Usenet را برای شما فراهم می آورد. 

‌ب) E-mail روشی برای ارسال و دریافت پیامها از طریق اینترنت است.

‌ج)  E-mail بدون تردید پر استفاده ترین خدمات ارائه شده در اینترنت می باشد.

‌د)  همه گزینه هاصحیح است.

نظرات (32)
۱-۴
۲-۲
۳-۴
۴-۲
۵-۴
۶-۱
۷-۴
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-۱
۱۳-۳
۱۴-۴
۱۵-۱
۱۶-۴
۱۷-۳
۱۸-۴
۱۹-۱
۲۰-۴

رهنمون: بالا بردن رتبه در موتورهای جستجو - گوگل و یاهو، طراحی سایت، ثبت دومین، میزبانی سایت، افزایش بازدید سایت و سیستم مدیریت سایت بیتریکس ایران سئو
درباره
مقالات
خدمات
جستجو ایران سئو / مقالات سئو، وب 2، طراحی سایت و میزبانی وب / بالا بردن رتبه، وب 2، طراحی سایت و میزبانی وب
آموزش بالا بردن رتبه

میزبانی سایت

طراحی سایت

بالا بردن رتبه سایت
موتور جستجو چیست؟ (موتور جستجوگر و اهمیت آن)
دنیای وب منبع عظیمی از اطلاعات است که روزبه‌روز برحجم آن افزوده می‌شود. در حال حاضر میلیاردها صفحه که اطلاعات فراوانی از موضوعات مختلف را در بر دارند، بر روی سرورهای مختلف جا خوش کرده اند. این در حالیست که تولد سایتهای جدید و گسترش سایتهای موجود نیز به طور فزاینده ای به این حجم اطلاعات می افزاید. نرخ رشد اطلاعات تا بدانجاست که امروزه مشکل دسترسی به اطلاعات جدی تر از نبود اطلاعات است. امروزه چالش عمده اکثر کاربران دستیابی به اطلاعات است. به عبارت دیگر اگر کاربری دنبال موضوعی خاص باشد، کدام صفحه را باید بخواند؟ از میان این تعداد عظیم صفحات موجود، کدام صفحه نیاز او را برآورده می کند؟

اگر سایتی باشد که به کاربران در یافتن اطلاعات کمک کند، قطعا مورد توجه خواهد بود. خوشبختانه چنین سایتی وجود دارد و ما آنرا با نام موتور جستجوگر می شناسیم.
موتور جستجوگر سایتی است که برای کمک به کاربران در یافتن اطلاعات موجود در سایتهای دیگر طراحی شده است. موتور جستجوگر سایتی است که با گرفتن عبارتی مختصر، کاربر را با لیستی از سایت ها روبرو می‌کند که به موضوع مورد علاقه او مرتبط می‌باشند.

آمارها نشان می دهند که افراد بسیاری سفر در دنیای وب را با موتورهای جستجوگر آغاز می‌کنند و مراجعه به موتورهای جستجوگر چنان عادی شده است که جستجو کردن و کار با موتورهای جستجوگر، دومین فعالیت عمده کاربران در دنیای وب (بعد از ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی)، محسوب می شود.

هر چه بر محبوبیت وب افزوده می گردد، نیاز به بایگانی کردن اطلاعات آن نیز بیشتر می‌شود؛ موتور جستجوگر نیز در واقع این اطلاعات را بایگانی کرده، در زمان مورد نیاز و به سرعت در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بدون موتور جستجوگر، وب تنها به بخش کوچکی از موفقیت امروزین خود دست می‌یافت زیرا موتور جستجوگر، اینترنت را به رسانه‌ای قابل استفاده برای همه کرده است (از هیچ کس توقع نمی‌رود تعداد زیادی از آدرس های وب را به یاد داشته باشد).

آن چه که موتورهای جستجوگر انجام می دهند- با درجات متفاوتی از موفقیت- فراهم کردن یک وسیله جستجوی ساده است. وقتی یک کاربر وب عبارتی را جستجو می‌کند، موتور جستجوگر لیستی از سایت‌ ها را ارائه می‌کند که تعداد آنها از چند صد مورد تا چند میلیون متغیر می‌باشد.

سایت هایی که موتور جستجوگر به عنوان نتایج جستجویش ارایه می‌کند، بر حسب میزان ارتباط با عبارت جستجو شده به ترتیب نزولی لیست می‌شوند. به عبارت دیگر سایتی که به عنوان اولین سایت در نتایج جستجو معرفی شده است، مرتبط ترین سایت با عبارت جستجو شده از دید آن موتور جستجوگر بوده است.

دقت در ارایه نتایج جستجو چیزیست که کاربران وب همواره از موتورهای جستجوگر می خواهند. هر چه نتایج جستجوی یک موتور جستجوگر دقیق تر و مرتبط تر باشد، محبوب تر خواهد بود و کاربران بیشتری بدان مراجعه خواهند کرد.

اگر عبارت یکسانی در تمام موتورهای جستجوگر، جستجو شود هیچ کدام از آنها نتایج یکسانی را ارائه نمی‌دهند و با نتایج کاملا متفاوتی روبرو می‌شویم. تفاوت در ارائه نتایج جستجو در موتورهای جستجوگر از تفاوت آنها در الگوریتم (سیستم رتبه بندی) و بایگانی داده‌شان ناشی می‌شود. حتی اگر همه آنها از بایگانی داده یکسانی نیز استفاده کنند، بازهم نتایج جستجویشان متفاوت خواهد بود. موتور جستجوگر برای رده‌بندی صفحات وب از الگوریتم خاصی استفاده می‌کند که فوق‌العاده محرمانه می‌باشد. الگوریتم نیز مجموعه ای از دستورالعمل ها است که موتور جستجوگر به کمک آن تصمیم می‌گیرد که سایت ها را چگونه در خروجی‌اش مرتب کند.

برای اینکه سایت ها با هم مقایسه شوند و بر حسب میزان ارتباط با موضوع جستجو شده، مرتب شوند، موتور جستجوگر، الگوریتم را بر مجموعه‌ای از پارامترها اعمال می‌کند. پارامترهای مورد توجه موتور جستجوگر نیز همانند الگوریتم آن ها ناشناخته می‌باشد و این ناشناخته ها جذابیت دنیای موتورهای جستجوگر را دوچندان می‌کنند.

به اهمیت موتورهای جستجوگر از دیدگاه کاربران وب و جستجوکنندگان اطلاعات اشاره شد. آیا موتورهای جستجوگر از دیدگاه تجاری و دیدگاه یک مدیر سایت نیز مهم می باشند؟

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر
فعالان عرصه تجارت الکترونیک، آوردن بیننده به سایت را برای موفقیت در دنیای وب و تجارت آنلاین ضروری می دانند. فرقی نمی‌کند که سایت چه می‌فروشد و چه خدماتی ارایه می دهد: اگر سایتی به دنبال فروش کالا یا خدمات و کسب درآمد یا محبوبیت است، باید بیننده داشته باشد.

تعداد بینندگان یک سایت، برگ برنده آن برای کسب موفقیت در دنیای وب می‌باشد. سایتی که بیننده ندارد، بدون شک مرگی آنلاین را تجربه می‌کند و چه بسیارند سایتهایی که هر روزه از چرخه زندگی در وب خارج می شوند!
مدیران و طراحان خبره وب به خوبی می دانند که فقط طراحی یک وب سایت تضمینی برای آمدن بیننده به آن نیست بلکه باید بینندگان را به طریقی به سایت جذب کرد. بینندگان تنها به دنبال رفع نیازهای اطلاعاتی خود می باشند و وظیفه ندارند به هر قیمتی که شده سایت شما را بیابند.
برای دعوت بینندگان به وب سایتتان چه تدابیری اندیشیده اید؟ چگونه دیگران بدانند که شما سایت پر محتوا و جذابی دارید؟ خود شما چگونه سایتهای دیگر را می یابید؟

بدون هیچ گونه تردیدی باید گفت که ما در اغلب موارد به کمک موتورهای جستجوگر به آنچه که می خواهیم، دست می یابیم.
اگر ما اینکار را انجام می دهیم، دیگران نیز دقیقا همین کار را می کنند: جستجوی چند عبارت در یکی از موتورهای جستجوگر و مراجعه به یکی از وب سایتها. ببینیم آمارها چه می گویند:

• 82 درصد کاربران اینترنت، موتورهای جستجوگر را ابزار اصلی خود برای یافتن وب سایتها عنوان کرده اند.
• 57 درصد از کاربران اینترنت، هر روز جستجو می‌کنند و 46 درصد این جستجوها برای کالا یا خدمات است. (منبع: SRI )
• 85 درصد ترافیک هدفمند در اینترنت را موتورهای جستجوگر باعث می‌شوند.
(منبع: 7th www user survey-Georgia Institute of Technology)


همان گونه که آمارها نشان می‌دهند موتورهای جستجوگر ابزار مناسبی هستند که خریداران به کمک آنها، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را می‌یابند. البته تنها رده‌های بالای نتایج جستجو هستند که مورد توجه کاربران قرار می گیرند و آنها به سایت‌های لیست شده در این رتبه‌ها مراجعه می کنند.
بسیاری از کاربران دریافته اند که در اغلب موارد 10 رتبه اول نتایج جستجو می تواند خواسته آنها را برآورده کند و هنوز هم علاقه دارند که تنها 10 سایت اول در نتایج جستجو را مرور کنند. اما آمارها چه می گویند:

• 70 درصد از کاربران به هنگام جستجو حتما یکی از سه سایت ابتدای نتایج جستجو را کلیک می کنند.
• تنها 7 درصد از آنها سایتهای قرار گرفته در رتبه های بیستم به بعد را کلیک می کنند.
• 85 درصد از آنها اگر جوابی برای جستجوی خود در بیست نتیجه اول نتایج جستجو نیابند، موتور جستجوگر مورد استفاده خود را عوض می کنند.
• 33 درصد کاربران وب فکر می کنند سایتی که در ابتدای نتایج جستجو قرار دارد، در موضوع جستجو شده سرآمدتر از رقبای خود است و در آن موضوع پیشرو می باشد.

با دقت در این آمارها، اهمیت کسب رتبه‌های بالا در موتورهای جستجوگر روشن تر می‌شود. نکته مهم دیگر این است که بینندگانی که موتورهای جستجوگر روانه سایت‌ها می‌کنند، به احتمال زیاد مخاطبان اصلی سایت مورد نظر می‌باشند و این در حالی است که هزینه چندانی نیز صرف آوردن آنان به سایت نشده است.

آمارهای ارایه شده از رفتار کاربران وب پیام بسیار واضحی دارد: سایتهایی ‌که در رتبه‌های بالا قرار نمی‌گیرند، بخش مهمی از کاربران مخاطب خود را از دست می دهند.
یک سایت ممکن است هزاران بیننده داشته باشد اما تعداد بینندگان گروه مخاطب آن است که موفقیت سایت را رقم می زند. زیرا در اغلب موارد این بینندگان مخاطب سایت هستند که از سایت چیزی بیشتر از اطلاعات رایگان ارایه شده می خواهند.

امروزه تجارت الکترونیک خود را با مسئله رتبه بندی در موتورهای جستجوگر هماهنگ کرده است زیرا رتبه های بالاتر مستقیما به فروش بیشتر، تعبیر می شوند. طبق آمارهای ارایه شده در ابتدای سال جدید میلادی (2003) نزدیک به 93 درصد بینندگان سایت های فعال در زمینه ارایه هدایای کریسمس را موتورهای جستجوگر فراهم کرده اند که در این بین گوگل با 27 درصد در صدر ایستاده است و پس از آن یاهو با 25 درصد در رده دوم قرار گرفته است.

شم بازاریابی حکم می کند که همواره در جایی حضور داشته باشیم که مشتری ما آنجاست. اگر ما آنجا نباشیم، رقیب ما آنجا خواهد بود. به عبارت دیگر کسیکه قرار است از ما خرید کند، از رقیب ما خرید می کند:

رقیب ما هر روز چاق تر و چاق تر می شود و ما نحیف و نحیف تر.

بازاریابی با موتورهای جستجوگر (Search Engine Marketing) نیز دو هدف عمده زیر را دنبال می کند:

1. حضور در جاهایی که خریداران ما آنجا هستند.
2. بالاتر بودن از رقبا ( کسب وضعیت بهتر نسبت به رقبا)

اینگونه از بازاریابی شامل فعالیتهای مختلفی می باشد که از مهمترین فعالیتهای آن، بهینه سازی سایت (Search Engine Optimization) می باشد. در حقیقت موتورهای جستجوگر از مهمترین بینندگان هر سایتی هستند. اگر سایت شما تنها برای مرورگرها، بهینه سازی شده است، کمی تامل کنید: سایت شما باید برای موتورهای جستجوگر هم بهینه سازی گردد. به عنوان مثال مرورگرها می توانند صفحات را با وجود بعضی از خطاها در کدهای آنها، به کاربران نمایش دهند اما موتورهای جستجوگر تا این حد مهربان نیستند. خوشبختانه توجه به موتورهای جستجوگر در طراحی سایت، آنرا برای کاربران سایت هم قابل استفاده تر می کند.

بهینه سازی سایت به معنای به کارگیری ترفندهای پیچیده نیست بلکه در اغلب موارد به کارگیری و اعمال تغییرات کوچک و ساده در سایت است که معمولا تاثیر فوق العاده ای در بالا بردن ضریب نفوذ سایت شما در موتورهای جستجوگر دارند.
ضریب نفوذ مناسب به معنای حضور در موتورهای جستجوگر مهم و عمده، بایگانی شدن هر چه بیشتر صفحات سایت در پایگاه داده آنها و قرار گرفتن در صفحه های اول تا پنجم نتایج جستجوی آنهاست.

متخصصین بسیاری در تلاش‌اند تا الگوریتم و پارامترهای مورد توجه موتورهای جستجوگر را شناسایی کنند تا بتوانند به کمک آنها به رتبه‌های بالاتری دست یابند و شانس خود را در کسب درآمد بیشتر، افزایش دهند.
البته به موازات آنها، موتورهای جستجوگر نیز روز به‌ روز الگوریتم های خود را هوشمندتر کرده و بر اقدامات امنیتی برای حفاظت از الگوریتم‌هایشان می‌افزایند.
چیزی که امروزه این متخصصان با تاکید بر آنها قصد بهبودی رتبه های سایت های خود را دارند، تنها تجربه است و نه یافته های علمی ثابت شده از اسرار بسیار موتورهای جستجوگر.

خلاصه:
• موتور جستجوگر ابزاری است که کاربران اینترنت به کمک آنها سایت ها را می یابند.
• نتایج جستجوی تمام موتورهای جستجوگر دقیق نیست.
• بسیاری از کاربران دریافته اند که در اغلب موارد 10 رتبه اول نتایج جستجوی موتورهای جستجوگر می تواند خواسته آنها را برآورده کند.
• راههای بسیاری برای دسترسی به سایتها وجود دارد اما موتورهای جستجوگر همواره راهکار اساسی بوده اند.
• تجارت الکترونیک به شدت خود را با مسئله رتبه بندی در موتورهای جستجوگر هماهنگ کرده است و همه سایت ها برای کسب رتبه های بالا تلاش می کنند.
• اجرای یک برنامه موفق بازاریابی با موتورهای جستجوگر، بدون یک ساختار و زیربنای مستحکم در خود سایت اصولا با شکست همراه می باشد.بازگشتطراح سایت و سئو - طراحی سایت، میزبانی وب و بالا بردن رتبه سایت در گوگل و یاهو
ایران سئو، کتاب سئو و آموزش بالا بردن رتبه سایت در موتور جستجو
تجربه سفری سبز با دنیای سفر و گردشگری
Know more about Iran - Iran SEO


انواع جست و جو در وب
جست و جو دو نوع می توناد باشد در سایت و در کل وب
که اگر در سایت باشد توسط فرمهای تعاملی و فهرست وموتور جست و جو گر می باشد ولی در صورتی که در وب بخواهیم می توان از موتور های جستوجوگر و موتور خای فراجست و جو گر و سایتهای فهرست و موتورخای جستو جوی زبان طبیعی می توان استفاده کرد
به دلیل این موتر های فرا جستو ایجاد شدند کخ موتور های جستو جوگر زیاد شدند

و نظر من در مورد اینتزنت این است که اینترنت مثل یک جنگل می باشد که می توان آینده ی خوبی را برای آن پیش بینی کرد وشاید موتورهایی فرا والا متعالی جستو جو گر ایجاد شوند۲۴۹۲
yet another hierarchical officious-۴
۱)
در این بخش میخواهم در مورد سایت های جستجو یا موتورهای جستجوگر search engines و اهمیت آنها برای سایت شما صحبت کنیم. هر هدفی را که از ساخت یک وب سایت دنبال میکنید ، تا زمانیکه سایت شما شناخته نشده باشد، به آن هدف نخواهید رسید. بطور معمول ، هدف از ساخت یک وب سایت یا اطلاع رسانی است یا کسب درآمد و یا میتواند هر دو آنها باشد که به نظر من این آخری از همه بهتر است. در هر حال شما بعد از راه اندازی سایتتان نیاز به یک تبلیغات گسترده برای جلب بیننده بیشتر دارید، این نکته را همیشه در ذهن بسپارید، هر چه بیننده وب سایت شما بیشتر باشد، موفقیت شما بیشتر خواهد بود، هر بیننده برابر با یک امتیاز و یا شاید هم بیشتر.

یکی از اساسی ترین راههای جذب بیننده، ثبت صفحات سایت در موتورهای جستجوگر search engines است، چون هر کسی در هر کجا که باشد میتواند سایت شما را پیدا کند.موتور جستجوگر چیست؟

در حال حاضر تعداد زیادی سایت جستجوگر مانند، AltaVista, Mama, Yahoo, Google داریم که هر کدام از اینها توسط برنامه های گردشگر بنام spider, web crawler, robot مرتب در وب بدنبال صفحات جدید و یا تغییریافته میگردند و به محض پیدا کردن آنها، اطلاعات مورد نظر را در پایگاه داده ایDatabase خود، لیست میکنند تا در موقع لزوم و بهنگام جستجو در اختیار کاربران قرار دهند. زمانیکه شما بدنبال یک کلمه کلیدیkeyword در آن سایتها می گردید، اطلاعات پایگاه داده ای آنها را جستجو میکنید و سپس نزدیکترین مطالب به کلمه کلیدی را برای شما نمایان میکنند که هر چه آن کلمه دقیق تر باشد، شما به مطلب مورد نظر زودتر و راحت تر دسترسی پیدا میکنید.چگونه صفحات در پایگاه داده ای Database لیست میشود؟

هنگامیکه robot ها و یا یک برنامه گردشگر دیگر بطور اتوماتیک گردش خود را شروع میکند، به محض یافتن یک سایت جدید در وب ابتدا به سراغ فایلی بنام robots.txt میگردد، سپس مطالب قسمت HEAD و بدنبال آن اطلاعات نوشته شده در متاتگها را جمع آوری میکند و پس از یک پردازش دقیق با استفاده از یک الگوریتم مخصوص، صفحات را در پایگاه داده ای خود ذخیره و لیست میکند.فایل robots.txt چیست؟

robots.txt یک فایل متنی است که این فایل را میتوانید در سرور و در دایرکتوری وب سایت خود قرار دهید تا تنظیمات گردش برنامه های گردشگر را در آن کنترل کنید و در حقیقت زحمت این برنامه ها را کم کنید. اما اطلاعاتی که در این فایل باید قرار گیرد الگوی خاصی دارد که در زیر به آن اشاره شده و در آن سطح دسترسی گردشگرها را با ذکر نامشان معین میکنید،

User-agent:

Disallow:

این دو خط را در فایل متنی وارد و آنرا با پسوند txt ذخیره میکنید.

User-agent به برنامه هایی میگویند که برای وب ساخته میشوند تا در اختیار کاربران قرار گیرند و گردشگر ها مانند robot ها و crawler ها از این قبیل هستند و هر سایت جستجو یک گردشگر با اسم مشخص دارد، مانند سایت گوگل که بنام Googlebot معروف است. برای تعیین سطح دسترسی باید نام برنامه را در خط اول بنویسید و در خط دوم هم نام فایلها یا دایرکتوری هاییکه نباید لیست شوند را مینویسید. اگر بطور کل نمیخواهید سایت شما لیست شود طبق دستور زیر عمل میکنید:

User-agent: *

Disallow: /

برای اطلاعات بیشتر در مورد robots.txt به سایت www.robotstxt.org مراجعه کنید.نقش متاتگها meta tags برای موتورهای جستجو

شما درباره ساخت متاتگها در بخش HEAD مطالبی را آموختید. در این قسمت نقش آنها را در search engine ها یاد خواهید گرفت. گردشگرها بیشتر به متاتگها حساس هستند تا اطلاعاتی را در اختیارشان قرار دهند. اطلاعاتی را که شما در متاتگها باید وارد کنید به شرح زیر میباشند:

معرفی کلمات کلیدی keywords
توصیف Description کوتاهی درباره سایت که در بعضی از سایتهای جستجو عمل نمیکند.
معرفی برنامه سازنده سایت که به اسم Generator معروف است.
معرفی سازنده و طراح سایت که بنام Author معروف است.
مشخص کردن کپی رایت .
تعیین تاریخ انقضا صفحات اگر مرتب در حال تغییر هستند.


هر موتور جستجوگر اصول و قوانین خاص خود را برای لیست و ذخیره کردن ( index ) سایت شما و تعیین رتبه آن ( Page Ranking ) دارد که متا تگها در این مورد نقش اساسی دارند و شما در انتخاب و تعیین آنها باید بسیار دقت کنید. بطور مثال بکار بردن کلماتیکه در متا تگها به عنوان keyword انتخاب نموده اید در متن داخل همان صفحه در رتبه بندیpage ranking صفحه بسیار موثر خواهد بود.منظور از رتبه بندی( Page Ranking ) چیست؟

اگر شما داخل یکی از سایتهای جستجو مانند گوگل بدنبال کلمه ای گشته باشید متوجه میشوید که بعضی از سایتها در همان صفحه های اول هستند ولی بقیه در صفحه های آخر، که این ترتیب بر اساس رتبه بندی یک سایت است که آن سایت در ابتدا نشان داده شود یا در آخر لیست باشد. اگر اصول و قوانین رتبه بندی یک موتور جستجو را رعایت کنید ، سایت شما هم بعد از مدتی در صفحات ابتدایی نمایش داده خواهد شد.

در بخش بعدی مطالبی را در مورد بهترین و معروفترین سایت جستجو یعنی گوگل جمع آوری کردیم که برای ثبت و رتبه بندی سایت شما بسیار مفید است.

۲-

راههای‌ جستجو در وب‌:

کدام‌ نوع‌ موتور جستجو برای‌ شما مناسبتر است‌؟

برای‌ جستجوی‌ وب‌، تعداد زیادی‌ موتور جستجو وجود دارد. این‌ موتورها از برخی‌جنبه‌ها با هم‌ تفاوت‌ دارند، تا بدان‌ حد که‌ نتیجه‌ جستجوی‌ یک‌ موضوع‌ واحد در آنها بسیارمتفاوت‌ است‌. قبل‌ از فراخوانی‌ هر موتور جستجو و استفاده‌ از آن‌، لازم‌ است‌ اطلاع‌ داشته‌ باشیدکه‌ آیا آن‌ موتور مناسب‌ جستجوی‌ موضوع‌ مورد نظر شما هست‌ یا نه‌؟

انواع‌ موتورهای‌ جستجو:

موتورهای‌ جستجو را می‌توان‌ از جنبه‌های‌ مختلف‌ تقسیم‌بندی‌ کرد. در اینجا، موتورها رابر اساس‌ شیوه‌ جستجو دسته‌بندی‌ می‌کنیم‌.

1) موتورهای‌ راهنما (برای‌ جستجو در موضوعهایی‌ که‌ از قبل‌ در گروههای‌ مشخص‌دسته‌بندی‌ شده‌اند):

در این‌ موتورها، جستجو را می‌توان‌ به‌ صورت‌ سلسله‌ مراتبی‌ انجام‌ داد،یعنی‌ از موضوع‌ کلی‌، مثل ‌ Art شروع‌ کرده‌ و مرحله‌ به‌ مرحله‌ به‌ موضوع‌ تخصصی‌ مورد نظر مثل ‌Modern Oil Painting رسید. مزیت‌ عمده‌ این‌ نوع‌ موتورها بازیابی‌ دقیق‌ موضوع‌ مورد نیازمی‌باشد. محدودیت‌ عمده‌ آنها نیز چند مرحله‌ای‌ بودن‌ و وقت‌گیر بودن‌ آنها است‌.

این‌ موتورها عبارتند از:

2) موتورهای‌ جستجوی‌ کلیدواژه‌ای‌ (برای‌ جستجوی‌ عمومی‌ یک‌ موضوع‌ خاص‌):

با تایپ‌ واژه‌ یا عبارت‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ مورد نظر خود در یکی‌ از این‌ موتورها، همه‌ سایتهاو صفحاتی‌ که‌ آن‌ موضوع‌ را در بردارند بازیابی‌ می‌شود. مزیت‌ عمده‌ این‌ موتورها سرعت‌ دربازیابی‌ و محدودیت‌ عمده‌ آن‌، بازیابی‌ تعداد زیادی‌ منابع‌ بعضاً کم‌ربط‌ یا نامربوط‌ است‌.3) موتورهای‌ جستجوی‌ مادر یا ابر موتورها (multi engines یا meta search):

این‌ موتورها در واقع‌ ترکیبی‌ از چند موتور هستند که‌ بطور همزمان‌ به‌ جستجو درباره‌ یک‌موضوع‌ می‌پردازند. بنابراین‌، جامعیت‌ زیادی‌ در بازیابی‌ اطلاعات‌ دارند:

4) موتورهای‌ جستجوی‌ نشانی‌ پست‌ الکترونیکی‌ اشخاص‌:

این‌ موتورها قادرند نشانی‌ پست‌ الکترونیکی‌ اشخاص‌ را، در صورتیکه‌ حداقل‌ اطلاعات‌ ازآن‌ اشخاص‌ در دسترس‌ باشد، (مثل‌ نام‌ خانوادگی‌ و یا محل‌ کار)، بازیابی‌ کنند.5) موتورهای‌ جستجوی‌ گروههای‌ بحث‌ الکترونیکی‌:

برخی‌ از موتورها اختصاصاً گروههای‌ بحث‌ الکترونیکی‌ در اینترنت‌ را بازیابی‌ می‌کنند.

۳-اینترنت نیز مانند بقیه وسایل ارتباطی جای خودرا به اختراعات جدیدتر میسپارد/

6) موتورهای‌ جستجوی‌ منابع‌ تصویری‌ - صوتی‌:

این‌ موتورها اختصاصاً فایلها و منابع‌ صوتی‌-تصویری‌ و چند رسانه‌ای‌ را بازیابی‌ می‌کنند:7) موتورهای‌ جستجوی‌ نرم‌افزارهای‌ قابل‌ انتقال‌:

کار این‌ موتورها، جستجوی‌ سایتهایی‌ است‌ که‌ نرم‌افزارهای‌ رایگان‌ را در اختیار می‌گذارند:

انواع‌ دیگری‌ از موتورهای‌ جستجو وجود دارد که‌ به‌ دلیل‌ کاربردهای‌ اختصاصی‌ از نام‌بردن‌ آنها صرف‌ نظر می‌شود.


--------------------------------------------------------------------------------

کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.
webmaster@iranw3.com
Copyright © 2004-2007 iranw3. All rights reserved .w3.com/htmltut/searchengine.asp-۱
۳-۲
۴-۲
۵-۴
۶-۴
۷-۱
۸-۳
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-ب
۱۳-د
۱۴-الف
۱۵-الف
۱۶-د
۱۷-د
۱۸-د
۱۹-الف
۲۰-د
۱-د
۲-د
۱-د
۲-ج
۳-د
۴-الف
۵-د
۶-الف
۷-د
۸-د
۹-الف
۱۰-ج
۱۱-الف
۱۲-الف
۱۳-ج
۱۴-الف
۱۵-الف
۱۶-د
۱۷-ج
۱۸-الف
۱۹-الف
۲۰-د
۱-۴
۲-۳
۳-۴
۴-۱
۵-۴
۶-۱
۷-۴
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-۲
۱۳-۳
۱۴-۴
۱۵-۱
۱۶-۴
۱۷-۳
۱۸-۲
۱۹-۱
۲۰-۴
۱-د ۲-ج ۳-د ۴-ا ۵-ب ۶-ا ۷-ا ۸-د ۹-ا ۱۰-ج ۱۱-ا ۱۲-ب ۱۳-ج ۱۴-د ۱۵-ا ۱۶-د ۱۷-ج ۱۸-ب ۱۹-ا ۲۰-ب
۱-۴
۲-۳
۳-۴
۴-۱
۵-۴
۶-۱
۷-۴
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-۲
۱۳-۳
۱۴-۴
۱۵-۱
۱۶-۴
۱۷-۳
۱۸-۲
۱۹-۱
۲۰-۴
۱-د
۲-ج
۳-د
۴-الف
۵-د
۶-الف
۷-د
۸-د
۹-الف
۱۰-ج
۱۱-الف
۱۲-الف
۱۳-ج
۱۴-الف
۱۵-الف
۱۶-د
۱۷-ج
۱۸-الف
۱۹-الف
۲۰-د
بهتر از اونی بود که فکر می کردیم
عجب امتحانی بود در کل خیلی ریزه کاری داشت ولی اگر می خواستیم از حافظه دائمی خود rom استفاده می کردیم گند می زدیم
۱)د ۱۳)ج
۲)ج ۱۴)د
۳)د ۱۵)ا
۴)ا ۱۶)د
۵)د ۱۷)ج
۶)د ۱۸)ب
۷)د ۱۹)ا
۸)د ۲۰)د
۹)ا
۱۰)ج
۱۱)ا
۱۲)ب
۱-۴ ۲-۳ ۳-۴ ۴-۱ ۵-۴ ۶-۱ ۷-۴ ۸-۴ ۹-۱ ۱۰-۳ ۱۱-۱ ۱۲-۲ ۱۳-۳ ۱۴-۴ ۱۵-۱
۱۶-۴ ۱۷-۳ ۱۸-۲ ۱۹-۱ ۲۰-۲
1:4
2:3
3:4
4:1
5:2
6:1
7:4
8:4
9:1
10:3
11:1
12:2
13:3
14:1
15:1
16:4
17:3
18:2
19:1
20:2
1)د 6)الف 11)الف 16)د

2)ج 7)د 12)ب 17)ج

3)د 8)د 13)ج 18)ب

4)ب 9)الف 14)د 19)ج

5)د 10)ج 15)الف 20)د

۱-۴
۲-۳
۳-۴
۴-۱
۵-۴
۶-۱
۷-۲
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-۲
۱۳-۳
۱۴-۱
۱۵-۱
۱۶-۲
۱۷-۳
۱۸-۲
۱۹-۱
۲۰-۲
۱ـد
۲ـج
۳ـد
۴ـالف
۵ـب
۶ـالف
۷ـد
۸ـد
۹ـالف
۱۰ـج
۱۱ـالف
۱۲ـب
۱۳ـج
۱۴ـالف
۱۵ـالف
۱۶ـد
۱۷ـج
۱۸ـب
۱۹ـالف
۲۰ـب
۱-۴
۲-۳
۳-۴
۴-۱
۵-۴
۶-۱
۷-۴
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-۲
۱۳-۳
۱۴-۱
۱۵-۱
۱۶-۲
۱۷-۳
۱۸-۲
۱۹-۱
۲۰-۲

۱-د
۲--ج
۳-د
۴-الف
۵-ب
۶-الف
۷-د
۸-د
۹-د
۱۰-ج
۱۱-الف
۱۲-ب
۱۳-ج
۱۴-الف
۱۵-الف
۱۶-د
۱۷-ج
۱۸ب
۱۹-الف
۲۰-ب
۱ـ۴
۲ـ۳
۳ـ۲
۴ـ۲
۵ـ۴
۶ـ۱
۷ـ۴
۸ـ۴
۹ـ۱
۱۰ـ۳
۱۱ـ۱
۱۲ـ۲
۱۳ـ۳
۱۴ـ۴
۱۵ـ۱
۱۶ـ۴
۱۷ـ۳
۱۸ـ۲
۱۹ـ۳
۲۰ـ۴
۱-۴
۲-۳
۳-۲
۴-۱
۵-۲
۶-۱
۷-۲
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-۲
۱۳-۴
۱۴-۱
۱۵-۱
۱۶-۲
۱۷-۴
۱۸-۲
۱۹-۱
۲۰-۲
۱-د
۲-ج
۳-د
۴-الف
۵-ب
۶-الف
۷-د
۸-د
۹-الف
۱۰-ج
۱۱-الف
۱۲-ب
۱۳-ج
۱۴-الف
۱۵-الف
۱۶-د
۱۷-ج
۱۸-ب
۱۹-الف
۲۰-ب
1-۴
2-۳
3-۴
4-۱
۵-۴
۶-۴
۷-۴
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۲-۲
۱۳-۳
۱۴-۴
۱۵-۱
۱۶-۴
۱۷-۳
۱۸-۲
۱۹-۱
۲۰-۴
۱-د
۲-ج
۳-ب
۴-الف
۵-ب
۶-الف
۷-ب
۸-د
۹-الف
۱۰-ج
۱۱-الف
۱۲-ب
۱۳-د
۱۴-د
۱۵-الف
۱۶-ب
۱۷-د
۱۸-ب
۱۹-الف
۲۰-ب
۱-د
۲-ج
۳-د
۴-ب
۵-د
۶-الف
۷-د
۸-د
۹-الف
۱۰-ج
۱۱-الف
۱۲-ب
۱۳-ج
۱۴-الف
۱۵-الف
۱۶-د
۱۷-ج
۱۸-ب
۱۹-الف
۲۰-ب
۱-۴
۲-۴
۳-۴
۴-۱
۵-۲
۶-۱
۷-۲
۸-۴
۹-۱
۱۰-۳
۱۱-۳
۱۲-۲
۱۳-۴
۱۴-۱
۱۵-۱
۱۶-۲
۱۷-۴
۱۸-۲
۱۹-۱
۲۰-۲
1-4
2-3
3-4
4-1
5-4
6-4
7-4
8-4
9-1
10-3
11-1
12-2
13-3
14-4
15-1
16-4
17-3
18-2
19-1
20-4
1-د
2-ج
3-د
4-الف
5-د
6-د
7-د
8-د
9-الف
10-ج
11-الف
12-ب
13-ج
14-د
15-الف
16-د
17-ج
18-ب
19-الف
20-د
1)4
2)3
3)4
4)1
5)4
6)4
7)4
8)4
9)1
10)3
11)1
12)2
13)3
14)4
15)1
16)4
17)3
18)2
19)1
20)4
۱-د
۲-ج
۳-د
۴-الف
۵-د
۶-د
۷-د
۸-د
۹-الف
۱۰-ج
۱۱-الف
۱۲-ب
۱۳-ج
۱۴-د
۱۵-الف
۱۶-د
۱۷-ج
۱۸-ب
۱۹-الف
۲۰-د
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.